ตุลาคม 21, 2020

ตรวจหวยหุ้นไทย

ตรวจหวยหุ้น หวยหุ้นไทย รอบเช้า

ตรวจหวยหุ้นไทย  การแทงหวยหุ้นไทยที่มีรอบการเปิดให้ร่วมสนุกหลายรายการ โดยมีให้ร่วมลุ้นการออกรางวัลหลายรอบ ทำให้การเข้าตรวจผลการออกรางวัลผ่านหน้าเว็บไซต์ช่วยให้เช็คผลหวยหุ้นได้ง่ายและมีความแม่นยำรายงานผล หวยหุ้นไทย อย่างสูง

ผลหวยหุ้นไทยล่าสุด

หวยหุ้นไทยวันที่

รอบ

3 ตัวบน

2 ตัวบน

2 ตัวล่าง

20 ต.ค. 2563
เปิดเช้า
627
27
48
20 ต.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
133
33
42
20 ต.ค. 2563
ปิดเช้า
623
23
52
20 ต.ค. 2563
เปิดบ่าย
535
35
40
20 ต.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
847
47
28
20 ต.ค. 2563
ปิดบ่าย
167
67
92
19 ต.ค. 2563
เปิดเช้า
672
72
96
19 ต.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
288
88
80
19 ต.ค. 2563
ปิดเช้า
693
93
75
19 ต.ค. 2563
เปิดบ่าย
018
18
50
19 ต.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
562
62
06
19 ต.ค. 2563
ปิดบ่าย
475
75
93
15 ต.ค. 2563
เปิดเช้า
236
36
63
15 ต.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
005
05
94
15 ต.ค. 2563
ปิดเช้า
761
61
38
15 ต.ค. 2563
เปิดบ่าย
194
94
05
15 ต.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
872
72
27
15 ต.ค. 2563
ปิดบ่าย
296
96
03
14 ต.ค. 2563
เปิดเช้า
683
83
60
14 ต.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
149
49
94
14 ต.ค. 2563
ปิดเช้า
641
41
02
14 ต.ค. 2563
เปิดบ่าย
583
83
60
14 ต.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
579
79
64
14 ต.ค. 2563
ปิดบ่าย
199
99
44
13 ต.ค. 2563
เปิดเช้า
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
13 ต.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
13 ต.ค. 2563
ปิดเช้า
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
13 ต.ค. 2563
เปิดบ่าย
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
13 ต.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
13 ต.ค. 2563
ปิดบ่าย
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
12 ต.ค. 2563
เปิดเช้า
744
44
30
12 ต.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
650
50
36
12 ต.ค. 2563
ปิดเช้า
231
31
17
12 ต.ค. 2563
เปิดบ่าย
217
17
03
12 ต.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
997
97
83
12 ต.ค. 2563
ปิดบ่าย
943
43
29
9 ต.ค. 2563
เปิดเช้า
117
17
34
9 ต.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
879
79
96
9 ต.ค. 2563
ปิดเช้า
740
40
43
9 ต.ค. 2563
เปิดบ่าย
123
23
60
9 ต.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
137
37
46
9 ต.ค. 2563
ปิดบ่าย
914
14
69
8 ต.ค. 2563
เปิดเช้า
264
64
93
8 ต.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
185
85
14
8 ต.ค. 2563
ปิดเช้า
395
95
24
8 ต.ค. 2563
เปิดบ่าย
660
60
89
8 ต.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
927
27
56
8 ต.ค. 2563
ปิดบ่าย
683
83
12
7 ต.ค. 2563
เปิดเช้า
939
39
76
7 ต.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
825
25
90
7 ต.ค. 2563
ปิดเช้า
862
62
47
7 ต.ค. 2563
เปิดบ่าย
583
83
68
7 ต.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
177
77
62
7 ต.ค. 2563
ปิดบ่าย
371
71
56
6 ต.ค. 2563
เปิดเช้า
893
93
94
6 ต.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
289
89
90
6 ต.ค. 2563
ปิดเช้า
422
22
23
6 ต.ค. 2563
เปิดบ่าย
622
22
23
6 ต.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
776
76
77
6 ต.ค. 2563
ปิดบ่าย
215
15
16
5 ต.ค. 2563
เปิดเช้า
014
14
60
5 ต.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
279
79
25
5 ต.ค. 2563
ปิดเช้า
563
63
09
5 ต.ค. 2563
เปิดบ่าย
792
92
38
5 ต.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
915
15
61
5 ต.ค. 2563
ปิดบ่าย
199
99
45
1 ต.ค. 2563
เปิดเช้า
018
18
14
1 ต.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
923
23
19
1 ต.ค. 2563
ปิดเช้า
172
72
68
1 ต.ค. 2563
เปิดบ่าย
007
07
03
1 ต.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
301
01
97
1 ต.ค. 2563
ปิดบ่าย
259
59
55
30 ก.ย. 2563
เปิดเช้า
608
08
74
30 ก.ย. 2563
เปิดเช้าตลาด
608
08
74
30 ก.ย. 2563
ปิดเช้า
297
97
37
30 ก.ย. 2563
เปิดบ่าย
204
04
30
30 ก.ย. 2563
เปิดบ่ายตลาด
650
50
84
30 ก.ย. 2563
ปิดบ่าย
604
04
30
29 ก.ย. 2563
เปิดเช้า
377
77
75
29 ก.ย. 2563
เปิดเช้าตลาด
077
77
75
29 ก.ย. 2563
ปิดเช้า
798
98
96
29 ก.ย. 2563
เปิดบ่าย
996
96
06
29 ก.ย. 2563
เปิดบ่ายตลาด
996
96
06
29 ก.ย. 2563
ปิดบ่าย
334
34
68
28 ก.ย. 2563
เปิดเช้า
366
66
72
28 ก.ย. 2563
เปิดเช้าตลาด
623
23
29
28 ก.ย. 2563
ปิดเช้า
324
24
30
28 ก.ย. 2563
เปิดบ่าย
965
65
71
28 ก.ย. 2563
เปิดบ่ายตลาด
157
57
63
28 ก.ย. 2563
ปิดบ่าย
302
02
08
25 ก.ย. 2563
เปิดเช้า
251
51
05
25 ก.ย. 2563
เปิดเช้าตลาด
167
67
21
25 ก.ย. 2563
ปิดเช้า
379
79
67
25 ก.ย. 2563
เปิดบ่าย
053
53
93
25 ก.ย. 2563
เปิดบ่ายตลาด
675
75
71
25 ก.ย. 2563
ปิดบ่าย
394
94
52
24 ก.ย. 2563
เปิดเช้า
228
28
73
24 ก.ย. 2563
เปิดเช้าตลาด
679
79
22
24 ก.ย. 2563
ปิดเช้า
859
59
42
24 ก.ย. 2563
เปิดบ่าย
379
79
22
24 ก.ย. 2563
เปิดบ่ายตลาด
687
87
14
24 ก.ย. 2563
ปิดบ่าย
146
46
55
23 ก.ย. 2563
เปิดเช้า
329
29
66
23 ก.ย. 2563
เปิดเช้าตลาด
719
19
56
23 ก.ย. 2563
ปิดเช้า
082
82
81
23 ก.ย. 2563
เปิดบ่าย
911
11
52
23 ก.ย. 2563
เปิดบ่ายตลาด
578
78
85
23 ก.ย. 2563
ปิดบ่าย
001
01
62
22 ก.ย. 2563
เปิดเช้า
140
40
76
22 ก.ย. 2563
เปิดเช้าตลาด
636
36
80
22 ก.ย. 2563
ปิดเช้า
125
25
91
22 ก.ย. 2563
เปิดบ่าย
325
25
91
22 ก.ย. 2563
เปิดบ่ายตลาด
367
67
49
22 ก.ย. 2563
ปิดบ่าย
363
63
53
21 ก.ย. 2563
เปิดเช้า
287
87
48
21 ก.ย. 2563
เปิดเช้าตลาด
877
77
38
21 ก.ย. 2563
ปิดเช้า
803
03
64
21 ก.ย. 2563
เปิดบ่าย
962
62
77
21 ก.ย. 2563
เปิดบ่ายตลาด
182
82
57
21 ก.ย. 2563
ปิดบ่าย
116
16
23
18 ก.ย. 2563
เปิดเช้า
179
79
39
18 ก.ย. 2563
เปิดเช้าตลาด
174
74
34
18 ก.ย. 2563
ปิดเช้า
243
43
03
18 ก.ย. 2563
เปิดบ่าย
704
04
64
18 ก.ย. 2563
เปิดบ่ายตลาด
655
55
15
18 ก.ย. 2563
ปิดบ่าย
339
39
99
17 ก.ย. 2563
เปิดเช้า
908
08
40
17 ก.ย. 2563
เปิดเช้าตลาด
460
60
88
17 ก.ย. 2563
ปิดเช้า
453
53
95
17 ก.ย. 2563
เปิดบ่าย
960
60
88
17 ก.ย. 2563
เปิดบ่ายตลาด
573
73
75
17 ก.ย. 2563
ปิดบ่าย
640
40
08
16 ก.ย. 2563
เปิดเช้า
218
18
00
16 ก.ย. 2563
เปิดเช้าตลาด
901
01
83
16 ก.ย. 2563
ปิดเช้า
934
34
16
16 ก.ย. 2563
เปิดบ่าย
566
66
48
16 ก.ย. 2563
เปิดบ่ายตลาด
658
58
67
16 ก.ย. 2563
ปิดบ่าย
848
48
30
15 ก.ย. 2563
เปิดเช้า
220
20
86
15 ก.ย. 2563
เปิดเช้าตลาด
693
93
59
15 ก.ย. 2563
ปิดเช้า
554
54
20
15 ก.ย. 2563
เปิดบ่าย
867
67
33
15 ก.ย. 2563
เปิดบ่ายตลาด
467
67
33
15 ก.ย. 2563
ปิดบ่าย
818
18
84
14 ก.ย. 2563
เปิดเช้า
053
53
57
14 ก.ย. 2563
เปิดเช้าตลาด
916
16
20
14 ก.ย. 2563
ปิดเช้า
627
27
31
14 ก.ย. 2563
เปิดบ่าย
290
90
94
14 ก.ย. 2563
เปิดบ่ายตลาด
483
83
87
14 ก.ย. 2563
ปิดบ่าย
334
34
62
11 ก.ย. 2563
เปิดเช้า
250
50
39
11 ก.ย. 2563
เปิดเช้าตลาด
016
16
73
11 ก.ย. 2563
ปิดเช้า
946
46
43
11 ก.ย. 2563
เปิดบ่าย
246
46
43
11 ก.ย. 2563
เปิดบ่ายตลาด
216
16
27
11 ก.ย. 2563
ปิดบ่าย
496
96
93
10 ก.ย. 2563
เปิดเช้า
702
02
62
10 ก.ย. 2563
เปิดเช้าตลาด
101
01
61
10 ก.ย. 2563
ปิดเช้า
229
29
89
10 ก.ย. 2563
เปิดบ่าย
650
50
10
10 ก.ย. 2563
เปิดบ่ายตลาด
996
96
56
10 ก.ย. 2563
ปิดบ่าย
589
89
51
9 ก.ย. 2563
เปิดเช้า
396
96
84
9 ก.ย. 2563
เปิดเช้าตลาด
424
24
56
9 ก.ย. 2563
ปิดเช้า
742
42
38
9 ก.ย. 2563
เปิดบ่าย
483
83
97
9 ก.ย. 2563
เปิดบ่ายตลาด
172
72
08
9 ก.ย. 2563
ปิดบ่าย
440
40
40
8 ก.ย. 2563
เปิดเช้า
578
78
17
8 ก.ย. 2563
เปิดเช้าตลาด
164
64
31
8 ก.ย. 2563
ปิดเช้า
645
45
50
8 ก.ย. 2563
เปิดบ่าย
613
13
82
8 ก.ย. 2563
เปิดบ่ายตลาด
047
47
48
8 ก.ย. 2563
ปิดบ่าย
180
80
15
7 ก.ย. 2563
เปิดเช้า
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
7 ก.ย. 2563
เปิดเช้าตลาด
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
7 ก.ย. 2563
ปิดเช้า
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
7 ก.ย. 2563
เปิดบ่าย
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
7 ก.ย. 2563
เปิดบ่ายตลาด
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
7 ก.ย. 2563
ปิดบ่าย
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
4 ก.ย. 2563
เปิดเช้า
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
4 ก.ย. 2563
เปิดเช้าตลาด
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
4 ก.ย. 2563
ปิดเช้า
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
4 ก.ย. 2563
เปิดบ่าย
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
4 ก.ย. 2563
เปิดบ่ายตลาด
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
4 ก.ย. 2563
ปิดบ่าย
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
3 ก.ย. 2563
เปิดเช้า
593
93
05
3 ก.ย. 2563
เปิดเช้าตลาด
863
63
75
3 ก.ย. 2563
ปิดเช้า
361
61
73
3 ก.ย. 2563
เปิดบ่าย
378
78
10
3 ก.ย. 2563
เปิดบ่ายตลาด
816
16
72
3 ก.ย. 2563
ปิดบ่าย
095
95
93
2 ก.ย. 2563
เปิดเช้า
956
56
01
2 ก.ย. 2563
เปิดเช้าตลาด
470
70
87
2 ก.ย. 2563
ปิดเช้า
122
22
65
2 ก.ย. 2563
เปิดบ่าย
567
67
10
2 ก.ย. 2563
เปิดบ่ายตลาด
467
67
10
2 ก.ย. 2563
ปิดบ่าย
688
88
31
1 ก.ย. 2563
เปิดเช้า
724
24
58
1 ก.ย. 2563
เปิดเช้าตลาด
175
75
09
1 ก.ย. 2563
ปิดเช้า
384
84
18
1 ก.ย. 2563
เปิดบ่าย
106
06
40
1 ก.ย. 2563
เปิดบ่ายตลาด
310
10
44
1 ก.ย. 2563
ปิดบ่าย
657
57
09
31 ส.ค. 2563
เปิดเช้า
831
31
00
31 ส.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
570
70
39
31 ส.ค. 2563
ปิดเช้า
388
88
57
31 ส.ค. 2563
เปิดบ่าย
179
79
48
31 ส.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
933
33
02
31 ส.ค. 2563
ปิดบ่าย
266
66
65
28 ส.ค. 2563
เปิดเช้า
083
83
02
28 ส.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
030
30
49
28 ส.ค. 2563
ปิดเช้า
020
20
39
28 ส.ค. 2563
เปิดบ่าย
583
366
83
02
28 ส.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
366
66
15
28 ส.ค. 2563
ปิดบ่าย
931
31
50
27 ส.ค. 2563
เปิดเช้า
858
58
03
27 ส.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
048
48
07
27 ส.ค. 2563
ปิดเช้า
883
83
28
27 ส.ค. 2563
เปิดบ่าย
097
97
42
27 ส.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
700
00
45
27 ส.ค. 2563
ปิดบ่าย
681
81
26
26 ส.ค. 2563
เปิดเช้า
858
58
59
26 ส.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
774
74
75
26 ส.ค. 2563
ปิดเช้า
381
81
82
26 ส.ค. 2563
เปิดบ่าย
391
91
82
26 ส.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
719
19
20
26 ส.ค. 2563
ปิดบ่าย
455
55
56
25 ส.ค. 2563
เปิดเช้า
511
11
00
25 ส.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
481
81
70
25 ส.ค. 2563
ปิดเช้า
685
85
74
25 ส.ค. 2563
เปิดบ่าย
320
20
09
25 ส.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
331
31
20
25 ส.ค. 2563
ปิดบ่าย
999
99
12
24 ส.ค. 2563
เปิดเช้า
007
07
81
24 ส.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
822
22
96
24 ส.ค. 2563
ปิดเช้า
512
12
86
24 ส.ค. 2563
เปิดบ่าย
206
06
80
24 ส.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
674
74
48
24 ส.ค. 2563
ปิดบ่าย
911
11
85
21 ส.ค. 2563
เปิดเช้า
240
40
61
21 ส.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
482
82
03
21 ส.ค. 2563
ปิดเช้า
135
35
56
21 ส.ค. 2563
เปิดบ่าย
005
05
26
21 ส.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
783
83
04
21 ส.ค. 2563
ปิดบ่าย
726
26
47
20 ส.ค. 2563
เปิดเช้า
629
29
38
20 ส.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
637
37
30
20 ส.ค. 2563
ปิดเช้า
468
68
99
20 ส.ค. 2563
เปิดบ่าย
386
86
81
20 ส.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
776
76
91
20 ส.ค. 2563
ปิดบ่าย
879
79
88
19 ส.ค. 2563
เปิดเช้า
550
50
39
19 ส.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
954
54
43
19 ส.ค. 2563
ปิดเช้า
214
14
97
19 ส.ค. 2563
เปิดบ่าย
696
96
15
19 ส.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
778
78
33
19 ส.ค. 2563
ปิดบ่าย
767
67
44
18 ส.ค. 2563
เปิดเช้า
032
32
41
18 ส.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
638
38
47
18 ส.ค. 2563
ปิดเช้า
148
48
57
18 ส.ค. 2563
เปิดบ่าย
679
79
88
18 ส.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
463
63
72
18 ส.ค. 2563
ปิดบ่าย
611
11
20
17 ส.ค. 2563
เปิดเช้า
462
62
57
17 ส.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
982
82
77
17 ส.ค. 2563
ปิดเช้า
211
11
06
17 ส.ค. 2563
เปิดบ่าย
023
23
82
17 ส.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
695
95
10
17 ส.ค. 2563
ปิดบ่าย
591
91
14
14 ส.ค. 2563
เปิดเช้า
181
81
88
14 ส.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
356
56
13
14 ส.ค. 2563
ปิดเช้า
732
32
37
14 ส.ค. 2563
เปิดบ่าย
667
67
02
14 ส.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
541
41
28
14 ส.ค. 2563
ปิดบ่าย
905
05
64
13 ส.ค. 2563
เปิดเช้า
651
51
67
13 ส.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
408
08
24
13 ส.ค. 2563
ปิดเช้า
985
85
01
13 ส.ค. 2563
เปิดบ่าย
794
94
10
13 ส.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
728
28
44
13 ส.ค. 2563
ปิดบ่าย
069
69
85
12 ส.ค. 2563
เปิดเช้า
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
12 ส.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
12 ส.ค. 2563
ปิดเช้า
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
12 ส.ค. 2563
เปิดบ่าย
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
12 ส.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
12 ส.ค. 2563
ปิดบ่าย
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
11 ส.ค. 2563
เปิดเช้า
260
60
59
11 ส.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
910
10
09
11 ส.ค. 2563
ปิดเช้า
475
75
74
11 ส.ค. 2563
เปิดบ่าย
200
00
99
11 ส.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
660
60
59
11 ส.ค. 2563
ปิดบ่าย
784
84
83
10 ส.ค. 2563
เปิดเช้า
087
87
47
10 ส.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
516
16
76
10 ส.ค. 2563
ปิดเช้า
760
60
20
10 ส.ค. 2563
เปิดบ่าย
018
18
78
10 ส.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
545
45
05
10 ส.ค. 2563
ปิดบ่าย
201
01
39
07 ส.ค. 2563
เปิดเช้า
877
77
45
07 ส.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
892
92
30
07 ส.ค. 2563
ปิดเช้า
227
27
95
07 ส.ค. 2563
เปิดบ่าย
686
86
36
07 ส.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
773
73
49
07 ส.ค. 2563
ปิดบ่าย
840
40
82
06 ส.ค. 2563
เปิดเช้า
294
94
59
06 ส.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
513
13
22
06 ส.ค. 2563
ปิดเช้า
021
21
86
06 ส.ค. 2563
เปิดบ่าย
059
59
24
06 ส.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
072
72
37
06 ส.ค. 2563
ปิดบ่าย
522
22
13
05 ส.ค. 2563
เปิดเช้า
666
66
85
05 ส.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
852
52
71
05 ส.ค. 2563
ปิดเช้า
658
58
23
05 ส.ค. 2563
เปิดบ่าย
188
88
07
05 ส.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
553
53
72
05 ส.ค. 2563
ปิดบ่าย
935
35
54
04 ส.ค. 2563
เปิดเช้า
195
95
72
04 ส.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
360
60
37
04 ส.ค. 2563
ปิดเช้า
763
63
40
04 ส.ค. 2563
เปิดบ่าย
459
59
36
04 ส.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
838
38
15
04 ส.ค. 2563
ปิดบ่าย
281
81
58
03 ส.ค. 2563
เปิดเช้า
303
03
50
03 ส.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
446
46
07
03 ส.ค. 2563
ปิดเช้า
014
14
39
03 ส.ค. 2563
เปิดบ่าย
271
71
82
03 ส.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
081
81
72
03 ส.ค. 2563
ปิดบ่าย
723
23
30
31 ก.ค. 2563
เปิดเช้า
245
45
29
31 ก.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
299
99
75
31 ก.ค. 2563
ปิดเช้า
634
34
40
31 ก.ค. 2563
เปิดบ่าย
130
30
44
31 ก.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
978
78
96
31 ก.ค. 2563
ปิดบ่าย
853
53
79
30 ก.ค. 2563
เปิดเช้า
121
12
77
30 ก.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
809
09
74
30 ก.ค. 2563
ปิดเช้า
301
01
34
30 ก.ค. 2563
เปิดบ่าย
723
23
12
30 ก.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
349
49
86
30 ก.ค. 2563
ปิดบ่าย
274
74
61
29 ก.ค. 2563
เปิดเช้า
607
07
15
29 ก.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
060
60
68
29 ก.ค. 2563
ปิดเช้า
170
70
22
29 ก.ค. 2563
เปิดบ่าย
329
29
37
29 ก.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
976
76
84
29 ก.ค. 2563
ปิดบ่าย
135
35
57
28 ก.ค. 2563
เปิดเช้า
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
28 ก.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
28 ก.ค. 2563
ปิดเช้า
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
28 ก.ค. 2563
เปิดบ่าย
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
28 ก.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
28 ก.ค. 2563
ปิดบ่าย
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
24 ก.ค. 2563
เปิดเช้า
632
32
33
24 ก.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
181
81
84
24 ก.ค. 2563
ปิดเช้า
899
99
66
24 ก.ค. 2563
เปิดบ่าย
523
23
42
24 ก.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
406
06
59
24 ก.ค. 2563
ปิดบ่าย
092
92
73
23 ก.ค. 2563
เปิดเช้า
507
07
03
23 ก.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
497
97
07
23 ก.ค. 2563
ปิดเช้า
240
40
64
23 ก.ค. 2563
เปิดบ่าย
772
72
32
23 ก.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
755
55
49
23 ก.ค. 2563
ปิดบ่าย
065
65
61
22 ก.ค. 2563
เปิดเช้า
564
64
64
22 ก.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
497
97
97
22 ก.ค. 2563
ปิดเช้า
221
21
79
22 ก.ค. 2563
เปิดบ่าย
535
35
65
22 ก.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
914
14
86
22 ก.ค. 2563
ปิดบ่าย
804
04
96
21 ก.ค. 2563
เปิดเช้า
206
06
77
21 ก.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
683
83
54
21 ก.ค. 2563
ปิดเช้า
653
53
24
21 ก.ค. 2563
เปิดบ่าย
290
90
61
21 ก.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
070
70
41
21 ก.ค. 2563
ปิดบ่าย
100
00
71
20 ก.ค. 2563
เปิดเช้า
758
58
00
20 ก.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
762
62
96
20 ก.ค. 2563
ปิดเช้า
897
97
39
20 ก.ค. 2563
เปิดบ่าย
439
39
19
20 ก.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
061
61
97
20 ก.ค. 2563
ปิดบ่าย
429
29
29
17 ก.ค. 2563
เปิดเช้า
914
14
28
17 ก.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
627
27
41
17 ก.ค. 2563
ปิดเช้า
812
12
26
17 ก.ค. 2563
เปิดบ่าย
178
78
98
17 ก.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
276
76
90
17 ก.ค. 2563
ปิดบ่าย
958
58
72
16 ก.ค. 2563
เปิดเช้า
178
78
48
16 ก.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
023
23
08
16 ก.ค. 2563
ปิดเช้า
764
64
67
16 ก.ค. 2563
เปิดบ่าย
106
06
25
16 ก.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
707
07
24
16 ก.ค. 2563
ปิดบ่าย
686
86
45
15 ก.ค. 2563
เปิดเช้า
740
40
33
15 ก.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
150
50
43
15 ก.ค. 2563
ปิดเช้า
814
14
07
15 ก.ค. 2563
เปิดบ่าย
908
08
01
15 ก.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
181
81
74
15 ก.ค. 2563
ปิดบ่าย
831
31
24
14 ก.ค. 2563
เปิดเช้า
564
64
73
14 ก.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
087
87
50
14 ก.ค. 2563
ปิดเช้า
247
47
90
14 ก.ค. 2563
เปิดบ่าย
263
63
74
14 ก.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
14 ก.ค. 2563
ปิดบ่าย
307
07
30
13 ก.ค. 2563
เปิดเช้า
940
40
90
13 ก.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
475
75
25
13 ก.ค. 2563
ปิดเช้า
854
54
04
13 ก.ค. 2563
เปิดบ่าย
652
52
02
13 ก.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
252
52
02
13 ก.ค. 2563
ปิดบ่าย
537
37
19
10 ก.ค. 2563
เปิดเช้า
623
23
58
10 ก.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
699
99
82
10 ก.ค. 2563
ปิดเช้า
811
11
70
10 ก.ค. 2563
เปิดบ่าย
842
42
39
10 ก.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
540
40
41
10 ก.ค. 2563
ปิดบ่าย
150
50
31
09 ก.ค. 2563
เปิดเช้า
302
02
56
09 ก.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
824
24
78
09 ก.ค. 2563
ปิดเช้า
978
78
32
09 ก.ค. 2563
เปิดบ่าย
006
06
40
09 ก.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
965
65
81
09 ก.ค. 2563
ปิดบ่าย
381
81
35
08 ก.ค. 2563
เปิดเช้า
827
27
05
08 ก.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
891
91
31
08 ก.ค. 2563
ปิดเช้า
945
45
77
08 ก.ค. 2563
เปิดบ่าย
536
36
14
08 ก.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
334
34
12
08 ก.ค. 2563
ปิดบ่าย
546
46
76
07 ก.ค. 2563
เปิดเช้า
353
53
26
07 ก.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
518
18
91
07 ก.ค. 2563
ปิดเช้า
459
59
32
07 ก.ค. 2563
เปิดบ่าย
823
23
96
07 ก.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
378
78
51
07 ก.ค. 2563
ปิดบ่าย
022
22
95
03 ก.ค. 2563
เปิดเช้า
131
31
18
03 ก.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
167
67
54
03 มิ.ย. 2563
03 ก.ค. 2563
ปิดเช้า
565
65
52
03 ก.ค. 2563
เปิดบ่าย
418
18
05
03 ก.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
411
11
98
03 ก.ค. 2563
ปิดบ่าย
927
27
86
02 ก.ค. 2563
เปิดเช้า
705
05
61
02 ก.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
821
21
77
02 ก.ค. 2563
ปิดเช้า
955
55
11
02 ก.ค. 2563
เปิดบ่าย
404
04
06
02 ก.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
273
73
29
02 ก.ค. 2563
ปิดบ่าย
213
13
69
01 ก.ค. 2563
เปิดเช้า
436
36
33
01 ก.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
162
62
59
01 ก.ค. 2563
ปิดเช้า
145
45
58
01 ก.ค. 2563
เปิดบ่าย
942
42
61
01 ก.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
846
46
57
01 ก.ค. 2563
ปิดบ่าย
044
44
41

หวยหุ้นไทยเช้า 10 คู่

หวยหุ้นไทยวันที่

คู่ที่

3 ตัวบน

2 ตัวบน

2 ตัวล่าง

20 ต.ค. 2563
1
627
27
48
20 ต.ค. 2563
2
440
40
65
20 ต.ค. 2563
3
913
13
38
20 ต.ค. 2563
4
772
72
97
20 ต.ค. 2563
5
534
34
59
20 ต.ค. 2563
6
526
26
51
20 ต.ค. 2563
7
849
49
74
20 ต.ค. 2563
8
116
16
41
20 ต.ค. 2563
9
824
24
49
20 ต.ค. 2563
10
190
90
19
19 ต.ค. 2563
1
672
72
96
19 ต.ค. 2563
2
463
63
05
19 ต.ค. 2563
3
331
31
37
19 ต.ค. 2563
4
332
32
36
19 ต.ค. 2563
5
581
81
87
19 ต.ค. 2563
6
524
24
44
19 ต.ค. 2563
7
908
08
60
19 ต.ค. 2563
8
905
05
63
19 ต.ค. 2563
9
202
02
66
19 ต.ค. 2563
10
273
73
95
15 ต.ค. 2563
1
236
36
63
15 ต.ค. 2563
2
488
88
11
15 ต.ค. 2563
3
521
21
78
15 ต.ค. 2563
4
104
04
95
15 ต.ค. 2563
5
351
51
48
15 ต.ค. 2563
6
112
12
87
15 ต.ค. 2563
7
647
47
52
15 ต.ค. 2563
8
786
86
13
15 ต.ค. 2563
9
997
97
02
15 ต.ค. 2563
10
751
51
48
14 ต.ค. 2563
1
683
83
60
14 ต.ค. 2563
2
477
77
66
14 ต.ค. 2563
3
124
24
19
14 ต.ค. 2563
4
520
20
23
14 ต.ค. 2563
5
490
90
53
14 ต.ค. 2563
6
986
86
57
14 ต.ค. 2563
7
696
96
47
14 ต.ค. 2563
8
248
48
95
14 ต.ค. 2563
9
926
26
17
14 ต.ค. 2563
10
731
31
12
13 ต.ค. 2563
1
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
13 ต.ค. 2563
2
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
13 ต.ค. 2563
3
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
13 ต.ค. 2563
4
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
13 ต.ค. 2563
5
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
13 ต.ค. 2563
6
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
13 ต.ค. 2563
7
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
13 ต.ค. 2563
8
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
13 ต.ค. 2563
9
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
13 ต.ค. 2563
10
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
12 ต.ค. 2563
1
744
44
30
12 ต.ค. 2563
2
455
55
41
12 ต.ค. 2563
3
719
19
05
12 ต.ค. 2563
4
311
11
97
12 ต.ค. 2563
5
665
65
51
12 ต.ค. 2563
6
877
77
63
12 ต.ค. 2563
7
271
71
43
12 ต.ค. 2563
8
825
25
11
12 ต.ค. 2563
9
324
24
10
12 ต.ค. 2563
10
903
03
11
9 ต.ค. 2563
1
117
17
34
9 ต.ค. 2563
2
928
28
45
9 ต.ค. 2563
3
447
47
64
9 ต.ค. 2563
4
054
54
71
9 ต.ค. 2563
5
837
37
54
9 ต.ค. 2563
6
643
43
60
9 ต.ค. 2563
7
320
20
37
9 ต.ค. 2563
8
712
12
29
9 ต.ค. 2563
9
858
58
75
9 ต.ค. 2563
10
719
19
36
8 ต.ค. 2563
1
264
64
93
8 ต.ค. 2563
2
173
73
02
8 ต.ค. 2563
3
683
83
12
8 ต.ค. 2563
4
420
20
49
8 ต.ค. 2563
5
533
33
62
8 ต.ค. 2563
6
172
72
01
8 ต.ค. 2563
7
949
49
78
8 ต.ค. 2563
8
493
93
22
8 ต.ค. 2563
9
326
26
55
8 ต.ค. 2563
10
744
44
73
7 ต.ค. 2563
1
939
39
76
7 ต.ค. 2563
2
124
24
91
7 ต.ค. 2563
3
510
10
05
7 ต.ค. 2563
4
694
94
21
7 ต.ค. 2563
5
536
36
79
7 ต.ค. 2563
6
677
77
38
7 ต.ค. 2563
7
051
51
64
7 ต.ค. 2563
8
760
60
55
7 ต.ค. 2563
9
168
68
47
7 ต.ค. 2563
10
994
94
21
6 ต.ค. 2563
1
893
93
94
6 ต.ค. 2563
2
599
99
00
6 ต.ค. 2563
3
999
99
00
6 ต.ค. 2563
4
678
78
79
6 ต.ค. 2563
5
931
31
32
6 ต.ค. 2563
6
186
86
87
6 ต.ค. 2563
7
352
52
53
6 ต.ค. 2563
8
830
30
31
6 ต.ค. 2563
9
378
78
79
6 ต.ค. 2563
10
147
47
48
5 ต.ค. 2563
1
014
14
60
5 ต.ค. 2563
2
666
66
12
5 ต.ค. 2563
3
325
25
71
5 ต.ค. 2563
4
070
70
16
5 ต.ค. 2563
5
875
75
21
5 ต.ค. 2563
6
300
00
46
5 ต.ค. 2563
7
162
62
08
5 ต.ค. 2563
8
472
72
18
5 ต.ค. 2563
9
685
85
31
5 ต.ค. 2563
10
488
88
34
1 ต.ค. 2563
1
018
18
14
1 ต.ค. 2563
2
055
55
51
1 ต.ค. 2563
3
991
91
87
1 ต.ค. 2563
4
324
24
20
1 ต.ค. 2563
5
177
77
73
1 ต.ค. 2563
6
429
29
25
1 ต.ค. 2563
7
586
86
82
1 ต.ค. 2563
8
335
35
31
1 ต.ค. 2563
9
838
38
34
1 ต.ค. 2563
10
547
47
43
30 ก.ย. 2563
1
608
08
74
30 ก.ย. 2563
2
837
37
97
30 ก.ย. 2563
3
304
04
30
30 ก.ย. 2563
4
045
45
89
30 ก.ย. 2563
5
265
65
69
30 ก.ย. 2563
6
781
81
53
30 ก.ย. 2563
7
329
29
05
30 ก.ย. 2563
8
888
88
46
30 ก.ย. 2563
9
589
89
45
30 ก.ย. 2563
10
285
85
49
29 ก.ย. 2563
1
377
77
75
29 ก.ย. 2563
2
938
38
36
29 ก.ย. 2563
3
412
12
90
29 ก.ย. 2563
4
317
17
15
29 ก.ย. 2563
5
976
76
26
29 ก.ย. 2563
6
989
89
13
29 ก.ย. 2563
7
692
92
10
29 ก.ย. 2563
8
409
09
07
29 ก.ย. 2563
9
415
15
13
29 ก.ย. 2563
10
391
91
89
28 ก.ย. 2563
1
366
66
72
28 ก.ย. 2563
2
327
27
33
28 ก.ย. 2563
3
249
49
55
28 ก.ย. 2563
4
285
85
91
28 ก.ย. 2563
5
959
59
65
28 ก.ย. 2563
6
323
23
29
28 ก.ย. 2563
7
653
53
59
28 ก.ย. 2563
8
142
42
48
28 ก.ย. 2563
9
779
79
85
28 ก.ย. 2563
10
671
71
77
25 ก.ย. 2563
1
251
51
05
25 ก.ย. 2563
2
377
77
31
25 ก.ย. 2563
3
282
82
36
25 ก.ย. 2563
4
510
10
64
25 ก.ย. 2563
5
143
43
97
25 ก.ย. 2563
6
765
65
19
25 ก.ย. 2563
7
393
93
47
25 ก.ย. 2563
8
426
26
80
25 ก.ย. 2563
9
549
49
03
25 ก.ย. 2563
10
199
99
53
24 ก.ย. 2563
1
228
28
73
24 ก.ย. 2563
2
325
25
76
24 ก.ย. 2563
3
343
43
58
24 ก.ย. 2563
4
104
04
97
24 ก.ย. 2563
5
811
11
90
24 ก.ย. 2563
6
531
31
70
24 ก.ย. 2563
7
053
53
48
24 ก.ย. 2563
8
659
59
42
24 ก.ย. 2563
9
192
92
09
24 ก.ย. 2563
10
080
80
21
23 ก.ย. 2563
1
329
29
66
23 ก.ย. 2563
2
718
18
55
23 ก.ย. 2563
3
823
23
40
23 ก.ย. 2563
4
181
81
82
23 ก.ย. 2563
5
298
98
65
23 ก.ย. 2563
6
641
41
22
23 ก.ย. 2563
7
761
61
02
23 ก.ย. 2563
8
624
24
61
23 ก.ย. 2563
9
141
41
78
23 ก.ย. 2563
10
928
28
65
22 ก.ย. 2563
1
140
40
76
22 ก.ย. 2563
2
279
79
37
22 ก.ย. 2563
3
631
31
85
22 ก.ย. 2563
4
805
05
11
22 ก.ย. 2563
5
911
11
05
22 ก.ย. 2563
6
106
06
10
22 ก.ย. 2563
7
664
64
52
22 ก.ย. 2563
8
140
40
76
22 ก.ย. 2563
9
901
01
15
22 ก.ย. 2563
10
876
76
40
21 ก.ย. 2563
1
287
87
48
21 ก.ย. 2563
2
580
80
41
21 ก.ย. 2563
3
573
73
34
21 ก.ย. 2563
4
541
41
02
21 ก.ย. 2563
5
145
45
06
21 ก.ย. 2563
6
652
52
13
21 ก.ย. 2563
7
790
90
51
21 ก.ย. 2563
8
518
18
79
21 ก.ย. 2563
9
999
99
60
21 ก.ย. 2563
10
733
33
94
18 ก.ย. 2563
1
179
79
39
18 ก.ย. 2563
2
755
55
15
18 ก.ย. 2563
3
968
68
28
18 ก.ย. 2563
4
438
38
98
18 ก.ย. 2563
5
912
12
72
18 ก.ย. 2563
6
578
78
38
18 ก.ย. 2563
7
373
73
33
18 ก.ย. 2563
8
007
07
67
18 ก.ย. 2563
9
742
42
02
18 ก.ย. 2563
10
713
13
73
17 ก.ย. 2563
1
908
08
40
17 ก.ย. 2563
2
704
04
44
17 ก.ย. 2563
3
434
34
14
17 ก.ย. 2563
4
261
61
87
17 ก.ย. 2563
5
456
56
92
17 ก.ย. 2563
6
931
31
17
17 ก.ย. 2563
7
228
28
20
17 ก.ย. 2563
8
126
26
22
17 ก.ย. 2563
9
765
65
83
17 ก.ย. 2563
10
609
09
39
16 ก.ย. 2563
1
218
18
00
16 ก.ย. 2563
2
005
05
13
16 ก.ย. 2563
3
242
42
76
16 ก.ย. 2563
4
501
01
17
16 ก.ย. 2563
5
425
25
07
16 ก.ย. 2563
6
625
25
07
16 ก.ย. 2563
7
750
50
32
16 ก.ย. 2563
8
410
10
92
16 ก.ย. 2563
9
233
33
15
16 ก.ย. 2563
10
410
10
92
15 ก.ย. 2563
1
220
20
86
15 ก.ย. 2563
2
270
70
36
15 ก.ย. 2563
3
521
21
87
15 ก.ย. 2563
4
247
47
13
15 ก.ย. 2563
5
652
52
18
15 ก.ย. 2563
6
962
62
28
15 ก.ย. 2563
7
528
28
94
15 ก.ย. 2563
8
140
40
06
15 ก.ย. 2563
9
516
16
82
15 ก.ย. 2563
10
786
86
52
14 ก.ย. 2563
1
053
53
57
14 ก.ย. 2563
2
562
62
66
14 ก.ย. 2563
3
015
15
19
14 ก.ย. 2563
4
556
56
60
14 ก.ย. 2563
5
201
01
05
14 ก.ย. 2563
6
285
85
89
14 ก.ย. 2563
7
467
67
61
14 ก.ย. 2563
8
292
92
04
14 ก.ย. 2563
9
870
70
26
14 ก.ย. 2563
10
425
25
29
11 ก.ย. 2563
1
250
50
39
11 ก.ย. 2563
2
320
20
69
11 ก.ย. 2563
3
232
32
43
11 ก.ย. 2563
4
995
95
06
11 ก.ย. 2563
5
824
24
35
11 ก.ย. 2563
6
040
40
49
11 ก.ย. 2563
7
524
24
35
11 ก.ย. 2563
8
464
64
75
11 ก.ย. 2563
9
939
39
50
11 ก.ย. 2563
10
541
41
52
10 ก.ย. 2563
1
702
02
62
10 ก.ย. 2563
2
950
50
10
10 ก.ย. 2563
3
870
70
70
10 ก.ย. 2563
4
435
35
05
10 ก.ย. 2563
5
371
71
31
10 ก.ย. 2563
6
850
50
10
10 ก.ย. 2563
7
199
99
59
10 ก.ย. 2563
8
318
18
78
10 ก.ย. 2563
9
495
95
55
10 ก.ย. 2563
10
008
08
68
9 ก.ย. 2563
1
396
96
84
9 ก.ย. 2563
2
221
21
59
9 ก.ย. 2563
3
705
05
75
9 ก.ย. 2563
4
454
54
26
9 ก.ย. 2563
5
754
54
26
9 ก.ย. 2563
6
119
19
61
9 ก.ย. 2563
7
760
60
20
9 ก.ย. 2563
8
226
26
54
9 ก.ย. 2563
9
561
61
19
9 ก.ย. 2563
10
798
98
82
8 ก.ย. 2563
1
578
78
17
8 ก.ย. 2563
2
781
81
14
8 ก.ย. 2563
3
943
43
52
8 ก.ย. 2563
4
679
79
16
8 ก.ย. 2563
5
679
79
16
8 ก.ย. 2563
6
147
47
48
8 ก.ย. 2563
7
291
91
04
8 ก.ย. 2563
8
694
94
01
8 ก.ย. 2563
9
643
43
52
8 ก.ย. 2563
10
400
00
95
7 ก.ย. 2563
1
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
7 ก.ย. 2563
2
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
7 ก.ย. 2563
3
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
7 ก.ย. 2563
4
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
7 ก.ย. 2563
5
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
7 ก.ย. 2563
6
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
7 ก.ย. 2563
7
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
7 ก.ย. 2563
8
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
7 ก.ย. 2563
9
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
7 ก.ย. 2563
10
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
4 ก.ย. 2563
1
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
4 ก.ย. 2563
2
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
4 ก.ย. 2563
3
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
4 ก.ย. 2563
4
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
4 ก.ย. 2563
5
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
4 ก.ย. 2563
6
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
4 ก.ย. 2563
7
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
4 ก.ย. 2563
8
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
4 ก.ย. 2563
9
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
4 ก.ย. 2563
10
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
3 ก.ย. 2563
1
593
93
05
3 ก.ย. 2563
2
706
06
18
3 ก.ย. 2563
3
080
80
92
3 ก.ย. 2563
4
661
61
27
3 ก.ย. 2563
5
201
01
13
3 ก.ย. 2563
6
749
49
61
3 ก.ย. 2563
7
495
95
07
3 ก.ย. 2563
8
361
61
27
3 ก.ย. 2563
9
721
21
67
3 ก.ย. 2563
10
807
07
81
2 ก.ย. 2563
1
956
56
01
2 ก.ย. 2563
2
966
66
91
2 ก.ย. 2563
3
411
11
46
2 ก.ย. 2563
4
415
15
42
2 ก.ย. 2563
5
403
03
54
2 ก.ย. 2563
6
755
55
02
2 ก.ย. 2563
7
566
66
09
2 ก.ย. 2563
8
611
11
54
2 ก.ย. 2563
9
270
70
13
2 ก.ย. 2563
10
918
18
61
1 ก.ย. 2563
1
724
24
58
1 ก.ย. 2563
2
634
34
68
1 ก.ย. 2563
3
872
72
06
1 ก.ย. 2563
4
848
48
82
1 ก.ย. 2563
5
314
14
48
1 ก.ย. 2563
6
580
80
86
1 ก.ย. 2563
7
675
75
91
1 ก.ย. 2563
8
684
84
82
1 ก.ย. 2563
9
709
09
57
1 ก.ย. 2563
10
466
66
00
31 ส.ค. 2563
1
831
31
00
31 ส.ค. 2563
2
336
36
05
31 ส.ค. 2563
3
534
34
03
31 ส.ค. 2563
4
559
59
58
31 ส.ค. 2563
5
303
03
72
31 ส.ค. 2563
6
383
83
53
31 ส.ค. 2563
7
017
17
86
31 ส.ค. 2563
8
937
37
06
31 ส.ค. 2563
9
316
16
85
31 ส.ค. 2563
10
803
03
72
28 ส.ค. 2563
1
083
83
02
28 ส.ค. 2563
2
659
59
78
28 ส.ค. 2563
3
878
78
97
28 ส.ค. 2563
4
790
90
09
28 ส.ค. 2563
5
693
93
12
28 ส.ค. 2563
6
432
32
51
28 ส.ค. 2563
7
875
75
94
28 ส.ค. 2563
8
530
30
49
28 ส.ค. 2563
9
913
13
32
28 ส.ค. 2563
10
405
05
24
27 ส.ค. 2563
1
858
58
03
27 ส.ค. 2563
2
230
30
25
27 ส.ค. 2563
3
704
04
51
27 ส.ค. 2563
4
648
48
07
27 ส.ค. 2563
5
648
48
07
27 ส.ค. 2563
6
962
62
07
27 ส.ค. 2563
7
977
77
22
27 ส.ค. 2563
8
819
19
64
27 ส.ค. 2563
9
612
12
43
27 ส.ค. 2563
10
509
09
46
26 ส.ค. 2563
1
612
12
57
26 ส.ค. 2563
2
653
53
46
26 ส.ค. 2563
3
222
22
77
26 ส.ค. 2563
4
181
81
18
26 ส.ค. 2563
5
748
48
51
26 ส.ค. 2563
6
958
58
41
26 ส.ค. 2563
7
170
70
29
26 ส.ค. 2563
8
166
66
33
26 ส.ค. 2563
9
451
51
48
26 ส.ค. 2563
10
019
19
80
25 ส.ค. 2563
1
511
11
00
25 ส.ค. 2563
2
350
50
39
25 ส.ค. 2563
3
091
91
80
25 ส.ค. 2563
4
826
26
15
25 ส.ค. 2563
5
362
62
51
25 ส.ค. 2563
6
606
06
95
25 ส.ค. 2563
7
616
16
05
25 ส.ค. 2563
8
217
17
06
25 ส.ค. 2563
9
563
63
52
25 ส.ค. 2563
10
134
34
32
24 ส.ค. 2563
1
007
07
81
24 ส.ค. 2563
2
146
46
20
24 ส.ค. 2563
3
072
72
46
24 ส.ค. 2563
4
736
36
10
24 ส.ค. 2563
5
593
93
67
24 ส.ค. 2563
6
260
60
34
24 ส.ค. 2563
7
819
19
93
24 ส.ค. 2563
8
209
09
83
24 ส.ค. 2563
9
189
89
63
24 ส.ค. 2563
10
054
54
28
21 ส.ค. 2563
1
240
40
61
21 ส.ค. 2563
2
533
33
54
21 ส.ค. 2563
3
165
65
86
21 ส.ค. 2563
4
477
77
98
21 ส.ค. 2563
5
588
88
09
21 ส.ค. 2563
6
862
62
83
21 ส.ค. 2563
7
915
15
36
21 ส.ค. 2563
8
925
25
46
21 ส.ค. 2563
9
977
77
98
21 ส.ค. 2563
10
343
43
64
20 ส.ค. 2563
1
629
29
38
20 ส.ค. 2563
2
958
58
09
20 ส.ค. 2563
3
676
76
91
20 ส.ค. 2563
4
825
25
42
20 ส.ค. 2563
5
909
09
58
20 ส.ค. 2563
6
821
21
46
20 ส.ค. 2563
7
323
23
44
20 ส.ค. 2563
8
512
12
55
20 ส.ค. 2563
9
093
93
74
20 ส.ค. 2563
10
446
46
21
19 ส.ค. 2563
1
550
50
39
19 ส.ค. 2563
2
328
28
83
19 ส.ค. 2563
3
359
59
52
19 ส.ค. 2563
4
174
74
37
19 ส.ค. 2563
5
955
55
56
19 ส.ค. 2563
6
748
48
63
19 ส.ค. 2563
7
604
04
07
19 ส.ค. 2563
8
334
34
77
19 ส.ค. 2563
9
374
74
37
19 ส.ค. 2563
10
322
22
89
18 ส.ค. 2563
1
032
32
41
18 ส.ค. 2563
2
176
76
85
18 ส.ค. 2563
3
210
10
19
18 ส.ค. 2563
4
039
39
48
18 ส.ค. 2563
5
772
72
81
18 ส.ค. 2563
6
608
08
17
18 ส.ค. 2563
7
230
30
39
18 ส.ค. 2563
8
281
81
90
18 ส.ค. 2563
9
722
22
31
18 ส.ค. 2563
10
015
15
24
17 ส.ค. 2563
1
462
62
57
17 ส.ค. 2563
2
951
51
46
17 ส.ค. 2563
3
749
49
44
17 ส.ค. 2563
4
636
36
31
17 ส.ค. 2563
5
894
94
89
17 ส.ค. 2563
6
989
89
84
17 ส.ค. 2563
7
091
91
86
17 ส.ค. 2563
8
312
12
07
17 ส.ค. 2563
9
392
92
87
17 ส.ค. 2563
10
217
17
88
14 ส.ค. 2563
1
181
81
88
14 ส.ค. 2563
2
809
09
60
14 ส.ค. 2563
3
556
56
13
14 ส.ค. 2563
4
461
61
08
14 ส.ค. 2563
5
915
15
54
14 ส.ค. 2563
6
218
18
51
14 ส.ค. 2563
7
611
11
58
14 ส.ค. 2563
8
756
56
13
14 ส.ค. 2563
9
491
91
78
14 ส.ค. 2563
10
989
89
80
13 ส.ค. 2563
1
651
51
67
13 ส.ค. 2563
2
476
76
92
13 ส.ค. 2563
3
888
88
04
13 ส.ค. 2563
4
307
07
23
13 ส.ค. 2563
5
135
35
51
13 ส.ค. 2563
6
937
37
53
13 ส.ค. 2563
7
465
65
81
13 ส.ค. 2563
8
684
84
00
13 ส.ค. 2563
9
394
94
10
13 ส.ค. 2563
10
177
77
93
12 ส.ค. 2563
1
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
12 ส.ค. 2563
2
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
12 ส.ค. 2563
3
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
12 ส.ค. 2563
4
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
12 ส.ค. 2563
5
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
12 ส.ค. 2563
6
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
12 ส.ค. 2563
7
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
12 ส.ค. 2563
8
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
12 ส.ค. 2563
9
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
12 ส.ค. 2563
10
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
11 ส.ค. 2563
1
260
60
59
11 ส.ค. 2563
2
159
59
58
11 ส.ค. 2563
3
784
84
83
11 ส.ค. 2563
4
904
04
03
11 ส.ค. 2563
5
087
87
86
11 ส.ค. 2563
6
056
56
55
11 ส.ค. 2563
7
940
40
39
11 ส.ค. 2563
8
358
58
57
11 ส.ค. 2563
9
164
64
63
11 ส.ค. 2563
10
823
23
22
10 ส.ค. 2563
1
087
87
47
10 ส.ค. 2563
2
010
10
70
10 ส.ค. 2563
3
004
04
64
10 ส.ค. 2563
4
079
79
39
10 ส.ค. 2563
5
212
12
28
10 ส.ค. 2563
6
201
01
61
10 ส.ค. 2563
7
299
99
41
10 ส.ค. 2563
8
161
61
79
10 ส.ค. 2563
9
084
84
44
10 ส.ค. 2563
10
601
01
39
07 ส.ค. 2563
1
887
77
45
07 ส.ค. 2563
2
520
20
02
07 ส.ค. 2563
3
832
32
90
07 ส.ค. 2563
4
578
78
44
07 ส.ค. 2563
5
761
61
61
07 ส.ค. 2563
6
019
19
03
07 ส.ค. 2563
7
441
41
81
07 ส.ค. 2563
8
292
92
30
07 ส.ค. 2563
9
144
44
78
07 ส.ค. 2563
10
254
254
68
06 ส.ค. 2563
1
294
94
59
06 ส.ค. 2563
2
966
66
31
06 ส.ค. 2563
3
989
89
54
06 ส.ค. 2563
4
791
91
56
06 ส.ค. 2563
5
042
42
07
06 ส.ค. 2563
6
312
12
23
06 ส.ค. 2563
7
928
28
07
06 ส.ค. 2563
8
023
23
12
06 ส.ค. 2563
9
814
14
21
06 ส.ค. 2563
10
731
31
04
05 ส.ค. 2563
1
666
66
85
05 ส.ค. 2563
2
971
71
90
05 ส.ค. 2563
3
624
24
43
05 ส.ค. 2563
4
132
32
51
05 ส.ค. 2563
5
981
81
00
05 ส.ค. 2563
6
220
20
39
05 ส.ค. 2563
7
179
79
98
05 ส.ค. 2563
8
179
79
98
05 ส.ค. 2563
9
523
23
42
05 ส.ค. 2563
10
683
83
02
04 ส.ค. 2563
1
195
95
72
04 ส.ค. 2563
2
748
48
25
04 ส.ค. 2563
3
279
79
56
04 ส.ค. 2563
4
384
84
61
04 ส.ค. 2563
5
931
31
08
04 ส.ค. 2563
6
810
10
87
04 ส.ค. 2563
7
730
30
07
04 ส.ค. 2563
8
059
59
36
04 ส.ค. 2563
9
177
77
54
04 ส.ค. 2563
10
122
22
99
03 ส.ค. 2563
1
303
03
50
03 ส.ค. 2563
2
748
48
05
03 ส.ค. 2563
3
929
29
24
03 ส.ค. 2563
4
712
12
41
03 ส.ค. 2563
5
473
73
80
03 ส.ค. 2563
6
694
94
59
03 ส.ค. 2563
7
973
73
80
03 ส.ค. 2563
8
226
26
27
03 ส.ค. 2563
9
429
29
24
03 ส.ค. 2563
10
041
41
12
24 ก.ค. 2563
6
587
87
78

หวยหุ้นไทยบ่าย 10 คู่

หวยหุ้นไทยวันที่

คู่ที่

3 ตัวบน

2 ตัวบน

2 ตัวล่าง

20 ต.ค. 2563
1
535
35
40
20 ต.ค. 2563
2
926
26
49
20 ต.ค. 2563
3
677
77
98
20 ต.ค. 2563
4
447
47
28
20 ต.ค. 2563
5
857
57
18
20 ต.ค. 2563
6
998
98
77
20 ต.ค. 2563
7
616
16
41
20 ต.ค. 2563
8
823
23
48
20 ต.ค. 2563
9
118
18
43
20 ต.ค. 2563
10
814
14
39
19 ต.ค. 2563
1
018
18
50
19 ต.ค. 2563
2
324
24
44
19 ต.ค. 2563
3
426
26
42
19 ต.ค. 2563
4
686
86
82
19 ต.ค. 2563
5
192
92
76
19 ต.ค. 2563
6
239
39
29
19 ต.ค. 2563
7
673
73
95
19 ต.ค. 2563
8
998
998
70
19 ต.ค. 2563
9
146
46
22
19 ต.ค. 2563
10
086
86
82
15 ต.ค. 2563
1
194
94
05
15 ต.ค. 2563
2
071
71
28
15 ต.ค. 2563
3
263
63
36
15 ต.ค. 2563
4
589
89
10
15 ต.ค. 2563
5
265
65
34
15 ต.ค. 2563
6
048
48
51
15 ต.ค. 2563
7
948
48
51
15 ต.ค. 2563
8
755
55
44
15 ต.ค. 2563
9
630
30
69
15 ต.ค. 2563
10
616
16
83
14 ต.ค. 2563
1
583
83
60
14 ต.ค. 2563
2
736
36
07
14 ต.ค. 2563
3
388
88
55
14 ต.ค. 2563
4
730
30
13
14 ต.ค. 2563
5
544
44
99
14 ต.ค. 2563
6
649
49
94
14 ต.ค. 2563
7
451
51
92
14 ต.ค. 2563
8
576
76
67
14 ต.ค. 2563
9
268
68
75
14 ต.ค. 2563
10
847
47
96
13 ต.ค. 2563
1
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
13 ต.ค. 2563
2
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
13 ต.ค. 2563
3
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
13 ต.ค. 2563
4
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
13 ต.ค. 2563
5
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
13 ต.ค. 2563
6
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
13 ต.ค. 2563
7
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
13 ต.ค. 2563
8
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
13 ต.ค. 2563
9
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
13 ต.ค. 2563
10
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
12 ต.ค. 2563
1
217
17
03
12 ต.ค. 2563
2
403
03
89
12 ต.ค. 2563
3
097
97
83
12 ต.ค. 2563
4
060
60
46
12 ต.ค. 2563
5
519
19
05
12 ต.ค. 2563
6
248
48
34
12 ต.ค. 2563
7
804
04
90
12 ต.ค. 2563
8
771
71
57
12 ต.ค. 2563
9
943
43
29
12 ต.ค. 2563
10
478
78
64
9 ต.ค. 2563
1
123
23
60
9 ต.ค. 2563
2
754
54
29
9 ต.ค. 2563
3
645
45
38
9 ต.ค. 2563
4
377
77
46
9 ต.ค. 2563
5
275
75
80
9 ต.ค. 2563
6
061
61
22
9 ต.ค. 2563
7
658
58
98
9 ต.ค. 2563
8
092
92
91
9 ต.ค. 2563
9
066
66
77
9 ต.ค. 2563
10
443
43
40
8 ต.ค. 2563
1
660
60
89
8 ต.ค. 2563
2
931
31
60
8 ต.ค. 2563
3
646
46
93
8 ต.ค. 2563
4
319
19
48
8 ต.ค. 2563
5
625
25
54
8 ต.ค. 2563
6
800
00
29
8 ต.ค. 2563
7
321
21
50
8 ต.ค. 2563
8
286
86
15
8 ต.ค. 2563
9
625
25
54
8 ต.ค. 2563
10
737
37
66
7 ต.ค. 2563
1
583
83
68
7 ต.ค. 2563
2
050
50
35
7 ต.ค. 2563
3
354
54
39
7 ต.ค. 2563
4
920
20
05
7 ต.ค. 2563
5
781
81
66
7 ต.ค. 2563
6
319
19
04
7 ต.ค. 2563
7
922
22
07
7 ต.ค. 2563
8
943
43
28
7 ต.ค. 2563
9
143
43
28
7 ต.ค. 2563
10
250
50
35
6 ต.ค. 2563
1
622
22
23
6 ต.ค. 2563
2
990
90
91
6 ต.ค. 2563
3
513
13
14
6 ต.ค. 2563
4
756
56
57
6 ต.ค. 2563
5
442
42
43
6 ต.ค. 2563
6
134
34
35
6 ต.ค. 2563
7
391
91
92
6 ต.ค. 2563
8
374
74
75
6 ต.ค. 2563
9
234
34
35
6 ต.ค. 2563
10
924
24
25
5 ต.ค. 2563
1
792
92
38
5 ต.ค. 2563
2
120
20
66
5 ต.ค. 2563
3
289
89
35
5 ต.ค. 2563
4
542
42
88
5 ต.ค. 2563
5
943
43
89
5 ต.ค. 2563
6
039
39
85
5 ต.ค. 2563
7
941
41
87
5 ต.ค. 2563
8
504
04
50
5 ต.ค. 2563
9
404
04
50
5 ต.ค. 2563
10
041
41
87
1 ต.ค. 2563
1
007
07
03
1 ต.ค. 2563
2
507
07
03
1 ต.ค. 2563
3
066
66
62
1 ต.ค. 2563
4
786
86
82
1 ต.ค. 2563
5
544
44
50
1 ต.ค. 2563
6
937
37
33
1 ต.ค. 2563
7
863
63
59
1 ต.ค. 2563
8
706
06
02
1 ต.ค. 2563
9
971
71
67
1 ต.ค. 2563
10
824
24
20
30 ก.ย. 2563
1
204
04
30
30 ก.ย. 2563
2
813
13
21
30 ก.ย. 2563
3
441
41
93
30 ก.ย. 2563
4
737
37
97
30 ก.ย. 2563
5
685
85
49
30 ก.ย. 2563
6
876
76
58
30 ก.ย. 2563
7
544
44
90
30 ก.ย. 2563
8
442
42
92
30 ก.ย. 2563
9
837
37
07
30 ก.ย. 2563
10
858
58
76
29 ก.ย. 2563
1
996
96
06
29 ก.ย. 2563
2
980
80
22
29 ก.ย. 2563
3
977
77
25
29 ก.ย. 2563
4
066
66
36
29 ก.ย. 2563
5
863
63
39
29 ก.ย. 2563
6
058
58
44
29 ก.ย. 2563
7
879
79
23
29 ก.ย. 2563
8
895
95
07
29 ก.ย. 2563
9
544
44
58
29 ก.ย. 2563
10
043
43
59
28 ก.ย. 2563
1
965
65
71
28 ก.ย. 2563
2
340
40
46
28 ก.ย. 2563
3
618
18
24
28 ก.ย. 2563
4
058
58
64
28 ก.ย. 2563
5
318
18
24
28 ก.ย. 2563
6
588
88
94
28 ก.ย. 2563
7
870
70
76
28 ก.ย. 2563
8
361
61
67
28 ก.ย. 2563
9
212
12
18
28 ก.ย. 2563
10
749
49
55
25 ก.ย. 2563
1
879
79
67
25 ก.ย. 2563
2
053
53
93
25 ก.ย. 2563
3
864
64
82
25 ก.ย. 2563
4
816
16
30
25 ก.ย. 2563
5
139
39
07
25 ก.ย. 2563
6
657
57
89
25 ก.ย. 2563
7
703
03
43
25 ก.ย. 2563
8
223
23
23
25 ก.ย. 2563
9
307
07
39
25 ก.ย. 2563
10
251
51
95
24 ก.ย. 2563
1
379
79
22
24 ก.ย. 2563
2
497
97
04
24 ก.ย. 2563
3
732
32
69
24 ก.ย. 2563
4
375
75
26
24 ก.ย. 2563
5
377
77
24
24 ก.ย. 2563
6
315
15
86
24 ก.ย. 2563
7
405
05
96
24 ก.ย. 2563
8
831
31
70
24 ก.ย. 2563
9
457
57
44
24 ก.ย. 2563
10
753
53
48
23 ก.ย. 2563
1
911
11
51
23 ก.ย. 2563
2
221
21
42
23 ก.ย. 2563
3
032
32
31
23 ก.ย. 2563
4
936
36
27
23 ก.ย. 2563
5
455
55
08
23 ก.ย. 2563
6
461
61
02
23 ก.ย. 2563
7
559
59
04
23 ก.ย. 2563
8
305
05
58
23 ก.ย. 2563
9
319
19
44
23 ก.ย. 2563
10
902
02
61
22 ก.ย. 2563
1
325
25
91
22 ก.ย. 2563
2
702
02
14
22 ก.ย. 2563
3
740
40
76
22 ก.ย. 2563
4
248
48
68
22 ก.ย. 2563
5
426
26
90
22 ก.ย. 2563
6
745
45
71
22 ก.ย. 2563
7
177
77
39
22 ก.ย. 2563
8
320
20
96
22 ก.ย. 2563
9
855
55
61
22 ก.ย. 2563
10
874
74
42
21 ก.ย. 2563
1
962
62
77
21 ก.ย. 2563
2
754
54
85
21 ก.ย. 2563
3
159
59
80
21 ก.ย. 2563
4
565
65
74
21 ก.ย. 2563
5
851
51
88
21 ก.ย. 2563
6
258
58
81
21 ก.ย. 2563
7
147
47
92
21 ก.ย. 2563
8
566
66
73
21 ก.ย. 2563
9
561
61
78
21 ก.ย. 2563
10
781
81
58
18 ก.ย. 2563
1
704
04
64
18 ก.ย. 2563
2
421
21
81
18 ก.ย. 2563
3
043
43
03
18 ก.ย. 2563
4
652
52
12
18 ก.ย. 2563
5
196
96
44
18 ก.ย. 2563
6
669
69
71
18 ก.ย. 2563
7
597
97
43
18 ก.ย. 2563
8
330
30
10
18 ก.ย. 2563
9
244
44
96
18 ก.ย. 2563
10
766
66
74
17 ก.ย. 2563
1
960
60
88
17 ก.ย. 2563
2
379
79
69
17 ก.ย. 2563
3
813
13
35
17 ก.ย. 2563
4
511
11
37
17 ก.ย. 2563
5
823
23
25
17 ก.ย. 2563
6
471
71
77
17 ก.ย. 2563
7
286
86
62
17 ก.ย. 2563
8
305
05
43
17 ก.ย. 2563
9
737
37
11
17 ก.ย. 2563
10
877
77
71
16 ก.ย. 2563
1
566
66
48
16 ก.ย. 2563
2
625
25
07
16 ก.ย. 2563
3
851
51
33
16 ก.ย. 2563
4
376
76
58
16 ก.ย. 2563
5
658
58
40
16 ก.ย. 2563
6
276
76
58
16 ก.ย. 2563
7
986
86
68
16 ก.ย. 2563
8
881
81
63
16 ก.ย. 2563
9
080
80
62
16 ก.ย. 2563
10
347
47
29
15 ก.ย. 2563
1
867
67
33
15 ก.ย. 2563
2
741
41
07
15 ก.ย. 2563
3
364
64
30
15 ก.ย. 2563
4
346
46
12
15 ก.ย. 2563
5
542
42
08
15 ก.ย. 2563
6
120
20
86
15 ก.ย. 2563
7
072
72
38
15 ก.ย. 2563
8
476
76
42
15 ก.ย. 2563
9
053
53
19
15 ก.ย. 2563
10
126
26
92
14 ก.ย. 2563
1
290
90
94
14 ก.ย. 2563
2
737
37
41
14 ก.ย. 2563
3
810
10
86
14 ก.ย. 2563
4
019
19
23
14 ก.ย. 2563
5
129
29
33
14 ก.ย. 2563
6
914
14
82
14 ก.ย. 2563
7
592
92
04
14 ก.ย. 2563
8
295
95
01
14 ก.ย. 2563
9
778
78
18
14 ก.ย. 2563
10
882
82
14
11 ก.ย. 2563
1
246
46
43
11 ก.ย. 2563
2
139
39
50
11 ก.ย. 2563
3
485
85
96
11 ก.ย. 2563
4
961
61
72
11 ก.ย. 2563
5
449
49
60
11 ก.ย. 2563
6
813
13
24
11 ก.ย. 2563
7
619
19
30
11 ก.ย. 2563
8
080
80
91
11 ก.ย. 2563
9
318
18
71
11 ก.ย. 2563
10
465
65
24
10 ก.ย. 2563
1
650
50
10
10 ก.ย. 2563
2
320
20
20
10 ก.ย. 2563
3
977
77
63
10 ก.ย. 2563
4
548
48
92
10 ก.ย. 2563
5
808
08
32
10 ก.ย. 2563
6
017
17
23
10 ก.ย. 2563
7
128
28
12
10 ก.ย. 2563
8
932
32
08
10 ก.ย. 2563
9
665
65
75
10 ก.ย. 2563
10
013
13
27
9 ก.ย. 2563
1
483
83
97
9 ก.ย. 2563
2
430
30
50
9 ก.ย. 2563
3
875
75
05
9 ก.ย. 2563
4
840
40
40
9 ก.ย. 2563
5
583
83
97
9 ก.ย. 2563
6
245
45
35
9 ก.ย. 2563
7
786
86
94
9 ก.ย. 2563
8
173
73
07
9 ก.ย. 2563
9
075
75
05
9 ก.ย. 2563
10
894
94
86
8 ก.ย. 2563
1
613
13
82
8 ก.ย. 2563
2
923
23
72
8 ก.ย. 2563
3
616
16
72
8 ก.ย. 2563
4
623
23
72
8 ก.ย. 2563
5
732
32
63
8 ก.ย. 2563
6
169
69
26
8 ก.ย. 2563
7
174
74
21
8 ก.ย. 2563
8
079
79
16
8 ก.ย. 2563
9
164
64
31
8 ก.ย. 2563
10
342
42
53
7 ก.ย. 2563
1
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
7 ก.ย. 2563
2
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
7 ก.ย. 2563
3
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
7 ก.ย. 2563
4
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
7 ก.ย. 2563
5
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
7 ก.ย. 2563
6
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
7 ก.ย. 2563
7
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
7 ก.ย. 2563
8
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
7 ก.ย. 2563
9
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
7 ก.ย. 2563
10
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
4 ก.ย. 2563
1
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
4 ก.ย. 2563
2
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
4 ก.ย. 2563
3
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
4 ก.ย. 2563
4
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
4 ก.ย. 2563
5
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
4 ก.ย. 2563
6
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
4 ก.ย. 2563
7
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
4 ก.ย. 2563
8
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
4 ก.ย. 2563
9
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
4 ก.ย. 2563
10
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
3 ก.ย. 2563
1
378
78
10
3 ก.ย. 2563
2
332
32
44
3 ก.ย. 2563
3
062
62
74
3 ก.ย. 2563
4
977
77
89
3 ก.ย. 2563
5
744
44
56
3 ก.ย. 2563
6
949
49
61
3 ก.ย. 2563
7
870
70
82
3 ก.ย. 2563
8
827
27
39
3 ก.ย. 2563
9
974
74
86
3 ก.ย. 2563
10
115
15
27
2 ก.ย. 2563
1
567
67
10
2 ก.ย. 2563
2
830
30
73
2 ก.ย. 2563
3
875
75
18
2 ก.ย. 2563
4
569
69
12
2 ก.ย. 2563
5
383
83
26
2 ก.ย. 2563
6
928
28
71
2 ก.ย. 2563
7
263
63
06
2 ก.ย. 2563
8
871
71
14
2 ก.ย. 2563
9
843
43
86
2 ก.ย. 2563
10
520
20
63
1 ก.ย. 2563
1
106
06
40
1 ก.ย. 2563
2
184
84
18
1 ก.ย. 2563
3
293
93
27
1 ก.ย. 2563
4
908
08
42
1 ก.ย. 2563
5
550
50
84
1 ก.ย. 2563
6
521
21
55
1 ก.ย. 2563
7
302
02
36
1 ก.ย. 2563
8
459
59
93
1 ก.ย. 2563
9
557
57
91
1 ก.ย. 2563
10
249
49
83
31 ส.ค. 2563
1
179
79
48
31 ส.ค. 2563
2
986
86
45
31 ส.ค. 2563
3
608
08
23
31 ส.ค. 2563
4
848
48
83
31 ส.ค. 2563
5
666
66
65
31 ส.ค. 2563
6
872
72
59
31 ส.ค. 2563
7
565
65
66
31 ส.ค. 2563
8
515
15
16
31 ส.ค. 2563
9
767
67
64
31 ส.ค. 2563
10
610
10
21
28 ส.ค. 2563
1
583
83
02
28 ส.ค. 2563
2
032
32
49
28 ส.ค. 2563
3
932
32
25
28 ส.ค. 2563
4
068
68
13
28 ส.ค. 2563
5
945
45
36
28 ส.ค. 2563
6
464
64
17
28 ส.ค. 2563
7
738
38
43
28 ส.ค. 2563
8
144
44
67
28 ส.ค. 2563
9
070
70
11
28 ส.ค. 2563
10
790
90
91
27 ส.ค. 2563
1
097
97
42
27 ส.ค. 2563
2
029
29
74
27 ส.ค. 2563
3
629
29
74
27 ส.ค. 2563
4
038
38
83
27 ส.ค. 2563
5
619
19
64
27 ส.ค. 2563
6
179
79
24
27 ส.ค. 2563
7
810
10
55
27 ส.ค. 2563
8
543
43
88
27 ส.ค. 2563
9
242
42
87
27 ส.ค. 2563
10
568
68
13
26 ส.ค. 2563
1
391
91
92
26 ส.ค. 2563
2
973
73
74
26 ส.ค. 2563
3
901
01
02
26 ส.ค. 2563
4
456
56
57
26 ส.ค. 2563
5
927
27
28
26 ส.ค. 2563
6
242
42
43
26 ส.ค. 2563
7
956
56
57
26 ส.ค. 2563
8
550
50
51
26 ส.ค. 2563
9
579
79
80
26 ส.ค. 2563
10
457
57
58
25 ส.ค. 2563
1
320
20
09
25 ส.ค. 2563
2
817
17
06
25 ส.ค. 2563
3
265
65
54
25 ส.ค. 2563
4
190
90
79
25 ส.ค. 2563
5
567
67
56
25 ส.ค. 2563
6
032
32
21
25 ส.ค. 2563
7
464
64
53
25 ส.ค. 2563
8
523
23
12
25 ส.ค. 2563
9
301
01
90
25 ส.ค. 2563
10
255
55
44
24 ส.ค. 2563
1
206
06
80
24 ส.ค. 2563
2
285
85
59
24 ส.ค. 2563
3
265
65
39
24 ส.ค. 2563
4
884
84
58
24 ส.ค. 2563
5
812
12
86
24 ส.ค. 2563
6
250
50
24
24 ส.ค. 2563
7
791
91
65
24 ส.ค. 2563
8
583
83
57
24 ส.ค. 2563
9
828
28
57
24 ส.ค. 2563
10
724
24
98
21 ส.ค. 2563
1
005
05
26
21 ส.ค. 2563
2
659
59
80
21 ส.ค. 2563
3
668
68
89
21 ส.ค. 2563
4
606
06
27
21 ส.ค. 2563
5
366
66
87
21 ส.ค. 2563
6
952
52
73
21 ส.ค. 2563
7
578
78
99
21 ส.ค. 2563
8
507
07
28
21 ส.ค. 2563
9
406
06
27
21 ส.ค. 2563
10
024
24
45
20 ส.ค. 2563
1
386
86
81
20 ส.ค. 2563
2
635
35
32
20 ส.ค. 2563
3
060
60
07
20 ส.ค. 2563
4
472
72
95
20 ส.ค. 2563
5
219
19
48
20 ส.ค. 2563
6
272
72
95
20 ส.ค. 2563
7
569
69
98
20 ส.ค. 2563
8
167
67
00
20 ส.ค. 2563
9
465
65
02
20 ส.ค. 2563
10
523
23
44
19 ส.ค. 2563
1
696
96
15
19 ส.ค. 2563
2
377
77
34
19 ส.ค. 2563
3
032
32
79
19 ส.ค. 2563
4
503
03
08
19 ส.ค. 2563
5
890
90
21
19 ส.ค. 2563
6
985
85
28
19 ส.ค. 2563
7
952
52
59
19 ส.ค. 2563
8
339
39
72
19 ส.ค. 2563
9
530
30
81
19 ส.ค. 2563
10
288
88
23
18 ส.ค. 2563
1
032
32
41
18 ส.ค. 2563
2
176
76
85
18 ส.ค. 2563
3
210
10
19
18 ส.ค. 2563
4
039
39
48
18 ส.ค. 2563
5
772
72
81
18 ส.ค. 2563
6
608
08
17
18 ส.ค. 2563
7
230
30
39
18 ส.ค. 2563
8
281
81
90
18 ส.ค. 2563
9
722
22
31
18 ส.ค. 2563
10
015
15
24
17 ส.ค. 2563
1
023
23
82
17 ส.ค. 2563
2
225
25
80
17 ส.ค. 2563
3
570
70
35
17 ส.ค. 2563
4
457
57
48
17 ส.ค. 2563
5
501
01
04
17 ส.ค. 2563
6
259
59
46
17 ส.ค. 2563
7
854
54
51
17 ส.ค. 2563
8
773
73
62
17 ส.ค. 2563
9
904
04
01
17 ส.ค. 2563
10
772
72
33
14 ส.ค. 2563
1
632
32
37
14 ส.ค. 2563
2
667
67
02
14 ส.ค. 2563
3
982
82
87
14 ส.ค. 2563
4
263
63
06
14 ส.ค. 2563
5
779
79
90
14 ส.ค. 2563
6
084
84
85
14 ส.ค. 2563
7
608
08
61
14 ส.ค. 2563
8
849
49
20
14 ส.ค. 2563
9
424
24
45
14 ส.ค. 2563
10
782
82
87
13 ส.ค. 2563
1
651
51
67
13 ส.ค. 2563
2
476
76
92
13 ส.ค. 2563
3
888
88
04
13 ส.ค. 2563
4
307
07
23
13 ส.ค. 2563
5
135
35
51
13 ส.ค. 2563
6
937
37
53
13 ส.ค. 2563
7
465
65
81
13 ส.ค. 2563
8
684
84
00
13 ส.ค. 2563
9
394
94
10
13 ส.ค. 2563
10
177
77
93
12 ส.ค. 2563
1
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
12 ส.ค. 2563
2
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
12 ส.ค. 2563
3
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
12 ส.ค. 2563
4
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
12 ส.ค. 2563
5
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
12 ส.ค. 2563
6
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
12 ส.ค. 2563
7
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
12 ส.ค. 2563
8
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
12 ส.ค. 2563
9
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
12 ส.ค. 2563
10
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
11 ส.ค. 2563
1
200
00
99
11 ส.ค. 2563
2
747
47
46
11 ส.ค. 2563
3
310
10
09
11 ส.ค. 2563
4
558
58
57
11 ส.ค. 2563
5
482
82
81
11 ส.ค. 2563
6
022
22
21
11 ส.ค. 2563
7
134
34
33
11 ส.ค. 2563
8
578
78
77
11 ส.ค. 2563
9
663
63
62
11 ส.ค. 2563
10
063
63
62
10 ส.ค. 2563
1
018
18
78
10 ส.ค. 2563
2
583
83
43
10 ส.ค. 2563
3
747
47
07
10 ส.ค. 2563
4
053
53
13
10 ส.ค. 2563
5
327
27
87
10 ส.ค. 2563
6
719
19
79
10 ส.ค. 2563
7
779
79
39
10 ส.ค. 2563
8
151
51
11
10 ส.ค. 2563
9
724
24
84
10 ส.ค. 2563
10
310
10
70
07 ส.ค. 2563
1
686
86
36
07 ส.ค. 2563
2
019
19
03
07 ส.ค. 2563
3
814
14
08
07 ส.ค. 2563
4
433
33
89
07 ส.ค. 2563
5
546
46
76
07 ส.ค. 2563
6
720
20
02
07 ส.ค. 2563
7
292
92
30
07 ส.ค. 2563
8
108
08
14
07 ส.ค. 2563
9
218
18
04
07 ส.ค. 2563
10
557
57
65
06 ส.ค. 2563
1
059
59
24
06 ส.ค. 2563
2
294
94
59
06 ส.ค. 2563
3
775
75
40
06 ส.ค. 2563
4
311
11
76
06 ส.ค. 2563
5
785
85
50
06 ส.ค. 2563
6
255
55
90
06 ส.ค. 2563
7
020
20
85
06 ส.ค. 2563
8
343
43
08
06 ส.ค. 2563
9
283
83
48
06 ส.ค. 2563
10
260
60
25
05 ส.ค. 2563
1
188
88
07
05 ส.ค. 2563
2
309
09
28
05 ส.ค. 2563
3
662
62
81
05 ส.ค. 2563
4
007
07
26
05 ส.ค. 2563
5
055
55
74
05 ส.ค. 2563
6
370
70
89
05 ส.ค. 2563
7
319
19
38
05 ส.ค. 2563
8
113
13
32
05 ส.ค. 2563
9
707
07
26
05 ส.ค. 2563
10
251
51
70
04 ส.ค. 2563
1
459
59
36
04 ส.ค. 2563
2
959
59
36
04 ส.ค. 2563
3
066
66
43
04 ส.ค. 2563
4
629
29
06
04 ส.ค. 2563
5
417
17
94
04 ส.ค. 2563
6
985
85
62
04 ส.ค. 2563
7
781
81
58
04 ส.ค. 2563
8
342
42
19
04 ส.ค. 2563
9
223
23
00
04 ส.ค. 2563
10
017
17
94
03 ส.ค. 2563
1
271
71
82
03 ส.ค. 2563
2
460
60
93
03 ส.ค. 2563
3
167
67
86
03 ส.ค. 2563
4
622
22
31
03 ส.ค. 2563
5
306
06
47
03 ส.ค. 2563
6
348
48
05
03 ส.ค. 2563
7
886
86
67
03 ส.ค. 2563
8
168
68
85
03 ส.ค. 2563
9
920
20
33
03 ส.ค. 2563
10
205
05
48

วิธีการตรวจหวยหุ้นไทยรอบเช้า มีวิธีการตรวจอย่างไร

วิธีการตรวจหวยหุ้นไทยรอบเช้า เริ่มการออกรางวัลเวลา 10.00 น. ของทุกวัน ยกเว้นวันหยุด โดยมีหลักการเช็คผลง่าย ๆ จากการอ้างอิงดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในการออกรางวัล โดยมีวิธีดูผลไม่ต่างจากการดูหวยหุ้นต่างประเทศ ซึ่งในรอบเช้ารางวัลสามตัวบนดูจากค่า SET50 ในจุดทศนิยมหลักหน่วย และหนักสิบ หลักหน่วยของ SET ส่วนรางวัลสองตัวล่างจะดูจากค่า Change ของ SET ในจุดทศนิยมหลักสิบและหลักหน่วย ทั้งนี้ใครที่ต้องการความรวดเร็วสามารถเข้ามาตรวจผลการออกรางวัลผ่านหน้าเว็บไซตืที่น่าเชื่อถือได้ เพราะโอกาสที่จะทราบผลได้เร็วมากกว่า หากเป็นมือใหม่ในการแทงหวยครั้งแรกจะช่วยให้ทุกท่านทราบผลได้เร็วทันใจ

การตรวจหวยหุ้นไทยรอบเช้า ต้องตรวจตอนไหน ?

การตรวจหวยหุ้นไทยรอบเช้า ทุกท่านสามารถติดตามผลการออกรางวัลได้ง่ายหลังจากการปิดตลาดเวลา10.00 น. เป็นต้นไป ทำให้การลุ้นผลการออกหวยหุ้นไทยทุกท่านสามารถเข้ามาเช็คหวยออกอะไรได้ทันทีหลังจากที่ตลาดปิด ไม่ว่าจะเป็นการเช็คหวยในเวลาไหนก็ หรือเช็คหวยย้อนหลังจะมีสถิติเก็บไว้ให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่ต้องการผลการออกรางวัลย้อนหลังหลายงวด จะช่วยให้การลุ้นหวยเลือกลงทุนได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น เมื่อเลือกใช้งานที่นี่ รับรองว่ามีหวยหุ้นไทยให้ตรวจเช็คได้ครบทุกรอบการออกรางวัลอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นงวดล่าสุดหรือย้อนหลังมีให้บริการครบและง่ายต่อการตรวจรางวัล

สำหรับการตรวจ หวยหุ้นไทย ที่ทุกท่านสามารถเลือกเช็คหวยได้ง่าย อีกทั้งการเช็คผลการออกรางวัลที่จะทำให้การเลือกติดตามผลการออกรางวัลได้ง่าย อิสระในทุกช่วงเวลา พร้อมทั้งการเช็ครางวัลง่าย ๆ จากการใช้งานผ่านหน้าเว็บไซต์ ทั้งนี้รองรับการเช็คผลผ่านทุกแพลตฟอร์ม ช่วยให้การติดตามผลการออกรางวัลได้ง่าย ทำให้การเลือกลงทุนแต่ละครั้งมีอิสระและเข้าถึงผลการออกรางวัลได้ง่าย ทำให้การเช็คผลการออกรางวัลได้ง่ายมากกว่ากาเลือกเช็คผลด้วยตัวเอง อาจทำให้เกิดความคาดเคลื่อนได้ ดังนั้นการเช็คผลผ่านหน้าเว็บที่น่าเชื่อถือมั่นใจได้ว่าข้อมูลทุกการรายงานแม่นยำและเชื่อถือได้อย่างดีที่สุด ได้ที่ ruay lottovip